W tym roku szkolnym

Plan roczny
Przedszkola nr 3 "Promyczek" 2018/2019

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

Rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci inspirowanych obrazami Danuty Muszyńskiej Zamorskiej.
Kształtowanie kompetencji społecznych i emocjonalnych w oparciu o twórczość malarki.
Propagowanie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.

Zadania ogólne i szczegółowe Formy realizacji Termin realizacji
Dzień Przedszkolaka. Projekt realizowany przez poznańskie przedszkola. 17.09. -21.09.2018
Kącik Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej. Tworzenie kącika zainspirowanego obrazem „Dziewczynka z dmuchawcem”. 24.09. - 28.09.2018
Konkurs fotograficzny inspirowany pocztówką kobiety z dzieckiem. Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców. wrzesień - grudzień 2018
Dzień Edukacji Narodowej Projekt realizowany przez wszystkie oddziały. 12.10.2018 (piątek)
Warsztaty artystyczne inspirowane obrazem „Dziewczyna z książką”. Projekt realizowany przez wszystkie oddziały. 15.10. -19.10.2018
Pasowanie na Przedszkolaka. Pasowanie na Przedszkolaka. Spotkanie integracyjne grupy I. listopad 2018
Dzień Niepodległości inspirowany obrazem „Dzieci wojny”. Pieśni i wiersze patriotyczne. 09.11. 2018 (piątek)
Imieniny ulicy Św. Marcina- w klimacie ludowym. Zabawy integracyjne inspirowane twórczością artystki. 13. 11. 2018 (wtorek)
Bezpieczny przedszkolak. Spotkania z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym. 19.11. - 23.11. 2018
Andrzejki. Wróżby i zabawy andrzejkowe 30.11. 2018 (piątek)
Konkurs stroików świątecznych. Konkurs dla dzieci i rodziców. 03.12.-13.12.2018
Mikołajki – Rodzice dzieciom „W świecie bajek i baśni”. Przedstawienie dla dzieci przygotowane przez rodziców. 06.12.2018 (czwartek)
Spotkania wigilijne. Jasełka dla rodziców. grudzień 2018
Wigilia w przedszkolu. Prezentacja jasełek. Obiad wigilijny, spotkanie z gwiazdorem. 19.12. 2018 (środa)
„Prezent dla Babci i Dziadka”- świeczka z motywem kwiatowym inspirowana pocztówką dziewczynka z bukietem kwiatów polnych. Warsztaty plastyczna dla rodziców – tworzenie świeczki żelowej, upominek dla babci i dziadka. 07.01. - 11.01.2019
14 - 27 stycznia FERIE ZIMOWE
Dziadkowie w przedszkolu. Prezentacja programu artystycznego. 28.01.- 01.02. 2019
Emeryci w przedszkolu. Prezentacja programu artystycznego. 30.01.2019 (środa)
Bal karnawałowy stroje inspirowane albumem „ Dzieci świata”. Zabawy i tańce integracyjne. 28.02.2019 (czwartek)
Palma wielkanocna. Konkurs dla dzieci i rodziców. 01.04.-9.04.2019
Warsztaty artystyczne inspirowane obrazem „Dziecko z kotem”. Projekt realizowany przez wszystkie oddziały. 08.04.-12.04.2019
Wielkanoc w przedszkolu. WŚniadanie wielkanocne. Szukanie zajączka. 16.04.2019 (wtorek)
II Wiosenny Przegląd Taneczny. Projekt realizowany przez wszystkie oddziały. 25.04.- 30.04.2019
Konkurs plastycznych inspirowany obrazami Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej - logo odznaka poznaniaka. Konkurs dla dzieci i rodziców. 06.05.-17.05.2019
V Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”. Zabawy sportowe. 07.05.2019 (wtorek)
„Na krańcach świata - festyn rodzinny. Zabawy integracyjne. Rozstrzygnięcie konkursu na logo odznaki. 23.05.2019 (czwartek)
Spotkanie z absolwentami. Zabawy integracyjne. maj 2019
Igrzyska sportowe w Promyczku. Zabawy sportowe. 31.05.2019 (piątek)
„Odznaka Poznaniaka”- zdobywanie odznaki. Zabawy o charakterze konkursowym. 04.06.2019 (wtorek)
Tydzień sportu. Poznanie różnych dyscyplin sportowych. Zabawy sportowe. 24.06 -27.06.2019
Uroczyste zakończenie roku. Prezentacje grup inspirowane twórczością Danuty Muszyńskiej-Zamorskiej. czerwiec 2019

* - terminy imprez mogą ulec zmianie,

* - na wniosek rodziców/nauczycieli mogą być zorganizowane dodatkowe (inne) imprezy.

Programy:

- Program wychowania przedszkolnego: „Dar Zabawy”, Barbara Bilewicz-Kuźnia
- Program Wychowawczy Przedszkola nr 3 Promyczek
- Program Teatralny Przedszkola nr 3 Promyczek
- Program "Nasz absolwent" Przedszkola nr 3 Promyczek
- Program nauczania języka angielskiego „Happy English with Nelly”.
- Program nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 4 i 5 lat.

Projekty edukacyjne dla całego przedszkola:

- Warsztaty plastyczno - literacko - muzyczne
- Warsztaty teatralne
- Zajęcia popołudniowe prowadzone w poszczególnych oddziałach

Imprezy cykliczne:

- Pasowanie na przedszkolaka
- Spotkanie z ubiegłorocznymi absolwentami
- Jasełka
- Wigilia
- Dzień Babci i Dziadka
- "Drzwi otwarte"
- Powitanie wiosny
- Śniadanie Wielkanocne
- Festyn "Dzień Rodziny"
- Zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które mają rozpocząć edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym.

Harmonogram wycieczek na rok szkolny 2018/2019

Ciekawostki lokalne - wycieczka na pobliskie ogródki działkowewrzesień 2018
Spotkanie integracyjne z rodzicami w plenerze – Park Sołacki15.09.2018 (sobota)
Jesień wokół nas – wycieczka piesza do Ogrodu Dendrologicznego3.10.2018 (środa)
Teatr animacji grudzień 2018
Wycieczka do palmiarni w Poznaniu. 5.02.2019 (wtorek)
Powitanie wiosny – pochód z gaikiem do lasku Golęcińskiego.21.03.2019 (czwartek)
Wycieczka do Nowego Zoo10.04.2019 (środa)
Wycieczka do Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Wycieczka autokarowa- wszystkie oddziały. 14.05.2019 (wtorek)
Piknik w Parku Sołackim28.06.2019

* - terminy wycieczek mogą ulec zmianie,

* - na wniosek rodziców/nauczycieli mogą być zorganizowane dodatkowe wycieczki

AKTUALNA PODSTAWA PROGRAMOWA podstawa programowa

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Statut Przedszkola nr 3 „Promyczek” ZOBACZ