RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 8.00Zajęcia indywidualne, zabawy z udziałem nauczyciela.
Zabawa swobodna wg zainteresowań dzieci.
8.00 - 8.30Ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.30 - 9.00 I Śniadanie.
9.00 - 10.00 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu 2x w tygodniu rytmika, przygotowanie do spaceru.
10.00 - 11.00 Gry i zabawy w ogrodzie, wycieczki, spacery, swobodne zabawy w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych, czynności samoobsługowe przygotowujące do śniadania.
11.00 - 11.30 II Śniadanie
11.30 - 12.30 Zabawy kierowane przez nauczyciela, w sali lub w ogrodzie, praca indywidualna, zabawy swobodne dzieci, oraz przygotowanie do leżakowania (oddział I)
12.30 - 13.30 Odpoczynek w formie leżakowania, zabiegi higieniczne i przygotowanie do obiadu - oddział I.
Zajęcia dydaktyczne, przygotowanie do obiadu oddziały II i III
13.30 - 14.00 Obiad.
14.00 - 17.00 Ćwiczenia relaksacyjne.
Zabawy swobodne dzieci.
Zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców (język angielski, taniec).
Zabawy kierowane przez nauczyciela, praca indywidualna.