Aktualności

Otwarcie placówki w tzw. reżimie sanitarnym
Szanowni Państwo, W dniu 25 maja 2020 r. Przedszkole nr 3 "Promyczek" rozpocznie pracę w tzw. reżimie sanitarnym. Szczegółowe informacje, dotyczące przyjęcia dzieci, zostały udostępnione rodzicom poprzez pocztę elektroniczną w dniu 15.05.2020r.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, czyli od 20.04.2020 r., rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 2. W termin...
czytaj wiecej-->


LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH
1 .Bogusz Magdalena 2. Chmielewska Michalina 3. Dunaj Naomi 4. Figańska Magdalena 5. Figańska Marianna 6. Gramczewski Antoni 7. Kosicka Franciszka 8. Kosicka Marianna 9. Ligocka Ewa Helena 10. Marczuk Antonina 11. Misiak Ignacy Stanisław 12. Misiak Jerzy Sebastian 13. Piasecki Dorian ...
czytaj wiecej-->


LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH
1. Baliniak Michalina 2. Boguszewska Anastazja Alicja 3. Dobranowska Zofia 4. Doliński Miłosz 5. Hopa Zofia Teresa 6. Janiszewska Maja 7. Jankowski Piotr 8. Kałek Helena 9. Koszewska Amelia Maria 10. Kwaśniewska Kinga 11. Lewartowski Julian 12. Llaka Nataniel 13. Losiak Gustaw 14. ...
czytaj wiecej-->


Cała informacja

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, czyli od 20.04.2020 r., rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 2. W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 3. Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do Dyrektora Przedszkola nr 3 „Promyczek” odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 4. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego. NAJNIŻSZA LICZBA PUNKTÓW UPRAWNIAJĄCA DO ZAKWALIFIKOWANIA WYNOSIŁA 185.<-- Powrót na stronę główną