Nasza oferta zajęć dodatkowych:

a) LOGOPEDIA - nauczyciel prowadzący: mgr Karolina Kachnic
Logopedia - nauka o zaburzeniach mowy w warstwie słownej i artykulacyjnej. Zajęcia polegają na ćwiczeniach: usprawniających narządy mowy, prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i techniki oddechowej.
b) GIMNASTYKA KOREKCYJNA - nauczyciel prowadzący: mgr Piotr Nowakowski
Gimnastyka korekcyjna - zajęcia polegają na wykształceniu u dzieci przyjmowania prawidłowej postawy ciała, korygowaniu wad postawy zgodnie ze wskazaniami lekarza zawartymi w skierowaniu na gimnastykę korekcyjną.
c) JĘZYK ANGIELSKI - nauczyciel prowadzący: mgr Natalia Siemiątkowska i mgr Sandra Nierodko
Zajęcia języka angielskiego przeprowadzone zgodnie z autorskim Programem Nauczania oraz Program Nauczania Macmillan Bugs Team Starter. Podczas zajęć wykorzystywane są następujące metody nauczania: Metoda TPR (Total Physical Respons), Metoda Naturalna oraz Metoda Bezpośrednia. Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym ma na celu rozwijanie sprawności rozumienia, słuchania oraz mówienia.
d) RYTMIKA - nauczyciel prowadzący: mgr Kinga Burchard
Zajęcia umuzykalniające metodą E. J. Dalcroze’a, rozwijające predyspozycje słuchowe, głosowe, ruchowe poprzez opcowanie z muzyką w różnych formach.
e) PSYCHOLOG - osoba prowadząca: mgr Luiza Maciejewska
Zajęcia z Panią psycholog odbywają się w piątki od 9.00 do 10.00

Wszystkie oferowane zajęcia odbywają się podczas godzin pracy przedszkola i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.